Huurdersvereniging Waterlandplein

Inschrijven/Donateur

Om lid/donateur van de Huurdersvereniging Waterlandplein te worden dient uw huurder van Ymere en/of woonachtig op het Waterlandplein te zijn.

 

De doelstelling van de HVW is o.a. het behartigen van belangen van haar leden.

Het lidmaatschap geeft uw recht om de jaarlijkse algemene leden vergadering bij te wonen.

Als lid/donateur kunt u op de website via een Leden Login, documenten, notulen, nieuwsbrieven doornemen. Tevens ontvangt u via uw e-mail, notulen, de nieuwsbrief en mailing.

 

U kunt uw mening geven bij de door het bestuur uitgeschreven enquêtes.

 

De contributie bedraagt €4,00 per jaar.

Maak €4,00 over op ING rekening nummer: NL51INGB0002368618  

Huurdersvereniging Waterlandplein

IJdoornlaan 251-A4

1024KM Amsterdam

 

------------------------------

Penningmeester:

Jan Marelis

IJdoornlaan 251-A4

1024KM Amsterdam

Tel.0646044134


Wij danken u hartelijk voor uw steun!

 


InschrijvenNaam:
E-mailadres: